Saturday, October 6, 2012

Rowdy Rathore Dialogues


 • At his hand: Saale jahan Amol Palekar banna chahiye, wahan Shakti Kapoor banjata hai
 • Jisne bhi socha ki mein darr gaya, woh saala arthi pe apna ghar gaya
 • Main nahi darta maut se, maut darti hai mujshe
 • Jo mein bolta hoon woh mein karta hoon, joh mein nahi bolta.. woh main definitely karta hoon!
 • Apun ka fatka, char sau chalis ka jatka
 • Rathore.. Vikram Rathore.. Naam sunte hi pichawade mein bhukamp aa gaya naa?
 • In the film, when a girl asks Akshay Kumar: Na toh Shahrukh jaisi personality hai, Na hi Hrithik ki tarha charming ho, na toh Aamir ki tarha cute ho, aur nahi Salman ki tarha body hai. Akshay replies: Aap Khiladi ko bhool gayi!
 • Jab main marta hoon, admi marta nahi, seedha upar pahoonch jata hai

Rowdy Rathore Dialogues


 • At his hand: Saale jahan Amol Palekar banna chahiye, wahan Shakti Kapoor banjata hai
 • Jisne bhi socha ki mein darr gaya, woh saala arthi pe apna ghar gaya
 • Main nahi darta maut se, maut darti hai mujshe
 • Jo mein bolta hoon woh mein karta hoon, joh mein nahi bolta.. woh main definitely karta hoon!
 • Apun ka fatka, char sau chalis ka jatka
 • Rathore.. Vikram Rathore.. Naam sunte hi pichawade mein bhukamp aa gaya naa?
 • In the film, when a girl asks Akshay Kumar: Na toh Shahrukh jaisi personality hai, Na hi Hrithik ki tarha charming ho, na toh Aamir ki tarha cute ho, aur nahi Salman ki tarha body hai. Akshay replies: Aap Khiladi ko bhool gayi!
 • Jab main marta hoon, admi marta nahi, seedha upar pahoonch jata hai

Rowdy Rathore Dialogues


 • At his hand: Saale jahan Amol Palekar banna chahiye, wahan Shakti Kapoor banjata hai
 • Jisne bhi socha ki mein darr gaya, woh saala arthi pe apna ghar gaya
 • Main nahi darta maut se, maut darti hai mujshe
 • Jo mein bolta hoon woh mein karta hoon, joh mein nahi bolta.. woh main definitely karta hoon!
 • Apun ka fatka, char sau chalis ka jatka
 • Rathore.. Vikram Rathore.. Naam sunte hi pichawade mein bhukamp aa gaya naa?
 • In the film, when a girl asks Akshay Kumar: Na toh Shahrukh jaisi personality hai, Na hi Hrithik ki tarha charming ho, na toh Aamir ki tarha cute ho, aur nahi Salman ki tarha body hai. Akshay replies: Aap Khiladi ko bhool gayi!
 • Jab main marta hoon, admi marta nahi, seedha upar pahoonch jata hai

Rowdy Rathore Dialogues


 • At his hand: Saale jahan Amol Palekar banna chahiye, wahan Shakti Kapoor banjata hai
 • Jisne bhi socha ki mein darr gaya, woh saala arthi pe apna ghar gaya
 • Main nahi darta maut se, maut darti hai mujshe
 • Jo mein bolta hoon woh mein karta hoon, joh mein nahi bolta.. woh main definitely karta hoon!
 • Apun ka fatka, char sau chalis ka jatka
 • Rathore.. Vikram Rathore.. Naam sunte hi pichawade mein bhukamp aa gaya naa?
 • In the film, when a girl asks Akshay Kumar: Na toh Shahrukh jaisi personality hai, Na hi Hrithik ki tarha charming ho, na toh Aamir ki tarha cute ho, aur nahi Salman ki tarha body hai. Akshay replies: Aap Khiladi ko bhool gayi!
 • Jab main marta hoon, admi marta nahi, seedha upar pahoonch jata hai

Rowdy Rathore Dialogues


 • At his hand: Saale jahan Amol Palekar banna chahiye, wahan Shakti Kapoor banjata hai
 • Jisne bhi socha ki mein darr gaya, woh saala arthi pe apna ghar gaya
 • Main nahi darta maut se, maut darti hai mujshe
 • Jo mein bolta hoon woh mein karta hoon, joh mein nahi bolta.. woh main definitely karta hoon!
 • Apun ka fatka, char sau chalis ka jatka
 • Rathore.. Vikram Rathore.. Naam sunte hi pichawade mein bhukamp aa gaya naa?
 • In the film, when a girl asks Akshay Kumar: Na toh Shahrukh jaisi personality hai, Na hi Hrithik ki tarha charming ho, na toh Aamir ki tarha cute ho, aur nahi Salman ki tarha body hai. Akshay replies: Aap Khiladi ko bhool gayi!
 • Jab main marta hoon, admi marta nahi, seedha upar pahoonch jata hai

Rowdy Rathore Dialogues


 • At his hand: Saale jahan Amol Palekar banna chahiye, wahan Shakti Kapoor banjata hai
 • Jisne bhi socha ki mein darr gaya, woh saala arthi pe apna ghar gaya
 • Main nahi darta maut se, maut darti hai mujshe
 • Jo mein bolta hoon woh mein karta hoon, joh mein nahi bolta.. woh main definitely karta hoon!
 • Apun ka fatka, char sau chalis ka jatka
 • Rathore.. Vikram Rathore.. Naam sunte hi pichawade mein bhukamp aa gaya naa?
 • In the film, when a girl asks Akshay Kumar: Na toh Shahrukh jaisi personality hai, Na hi Hrithik ki tarha charming ho, na toh Aamir ki tarha cute ho, aur nahi Salman ki tarha body hai. Akshay replies: Aap Khiladi ko bhool gayi!
 • Jab main marta hoon, admi marta nahi, seedha upar pahoonch jata hai

Rowdy Rathore Dialogues


 • At his hand: Saale jahan Amol Palekar banna chahiye, wahan Shakti Kapoor banjata hai
 • Jisne bhi socha ki mein darr gaya, woh saala arthi pe apna ghar gaya
 • Main nahi darta maut se, maut darti hai mujshe
 • Jo mein bolta hoon woh mein karta hoon, joh mein nahi bolta.. woh main definitely karta hoon!
 • Apun ka fatka, char sau chalis ka jatka
 • Rathore.. Vikram Rathore.. Naam sunte hi pichawade mein bhukamp aa gaya naa?
 • In the film, when a girl asks Akshay Kumar: Na toh Shahrukh jaisi personality hai, Na hi Hrithik ki tarha charming ho, na toh Aamir ki tarha cute ho, aur nahi Salman ki tarha body hai. Akshay replies: Aap Khiladi ko bhool gayi!
 • Jab main marta hoon, admi marta nahi, seedha upar pahoonch jata hai